Home Ubuntu Viết và chạy file shell trên Ubuntu

Viết và chạy file shell trên Ubuntu

0
21
cách viết và chạy file Shell trên Ubuntu
cách viết và chạy file Shell trên Ubuntu

File Shell (.sh) là một file chạy của Ubuntu. Giống như file .bat của Windows, file Shell là tập các câu lệnh được viết một cách có trình tự để thực hiện một tác vụ chủ động của người viết. Nó có thể chứa tập lệnh để cài đặt, xóa, hoặc cập nhật các phần mềm hệ thống, hoặc cũng có thể tạo ra những con virus nếu người viết có ý đồ xấu. Trong bài này, mình sẽ giới thiệu cách viết và chạy file Shell trên Ubuntu.

Cách viết file Shell

File Shell có thể được tạo đơn giản bằng các trình soạn thảo văn bản như vi, nano, gedit, sublime text… Bất cứ trình soạn thảo nào có thể lưu file với đuôi .sh đều có thể là công cụ để viết file shell.

Cấu trúc của file Shell

File shell mở đầu bằng câu lệnh comment:

#!/bin/bash

và ở dưới là các câu lệnh của hệ điều hành

lenh_1
lenh_2
lenh_3
...

Ví dụ về file Shell

Dưới đây là file shell cài đặt sublime text 3 trên Ubuntu

#!/bin/bash
apt update
apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -
add-apt-repository "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/"
apt update
apt install sublime-text

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các câu lệnh trong file shell trên ở bài viết Cài Sublime Text 3 trên Ubuntu.

Cách chạy file Shell

Để chạy file Shell, chúng ta mở Terminal bằng tổ hợp phím Ctrl + Alt + T, và gõ vào đó câu lệnh sau:

sudo sh /duong_dan_toi_file_shell/ten_file_shell.sh

Ví dụ, file shell của bạn nằm trên Desktop và có tên là install-chrome.sh. Thì câu lệnh chạy file shell này của bạn được viết như sau:

Chạy file Shell trên Ubuntu - toiyeuphp.com
Chạy file Shell trên Ubuntu – toiyeuphp.com

Câu lệnh chạy sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu tài khoản Sudo của máy bạn. Hãy luôn chắc chắn rằng mình có quyền này.

Phần kết

Viết viết file Shell thật đơn giản phải không nào? Với các tác vụ khó khăn trong việc xử lý, đòi hỏi phải hoàn thành cài đặt bằng rất nhiều câu lệnh, chúng ta nên tập hợp nó lại trong 1 file shell để có thể tái sử dụng hoặc chia sẻ trong tương lai. 

No Comments

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here